CẢM GIÁC KHÔNG THỂ NÀO QUÊN

Quê tôi miền sông nước. Ruộng lúa khắp nơi. Và mỗi khi chúng tôi đi học là phải đi rất xa phải băng qua những cánh đồng lúa xanh mơn mỡn, rồi băng qua những con sông, những cây cầu “khỉ”.

Giờ nghĩ lại, tôi có cảm giác chuyện đó dường như vừa xãy ra hôm qua vậy!

Cái cảm giác đó khiến tôi không thể quên được cho dù năm tháng có trôi qua, cho dù tôi có đi bất kỳ nơi nào trên thế giới.

Và tôi nhớ mãi NGÀY ẤY!

Nguyễn Hồng Thái

Advertisements
Categories UncategorizedTags

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close