Để đầu óc phát …

Để đầu óc phát triển, bạn không ngừng đặt ra nhiều câu hỏi và đi tìm câu trả lời. Và luôn luôn để đầu óc bạn tu duy và sáng tạo. Rồi những điều tuyệt vời sẽ theo sau đó.
— Nguyễn Hồng Thái – CEO at GaoPhuongNam.vn

Advertisements
Categories Nhân Sinh Quan, Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close