7 GIÁ TRỊ ĐỂ CÂN BẰNG CUỘC SỐNG

7 GIÁ TRỊ ĐỂ CÂN BẰNG CUỘC SỐNG

Trong cuộc sống có vô vàng mối quan tâm. Nhưng đối với tôi, chúng ta có thể chia nó ra thành 7 giá trị. Tùy vào hoàn cảnh thực tại của từng người mà cân bằng nó một cách hợp lý để đạt nhiều nhất trong cuộc sống. Bao gồm:
1. Sức khỏe
2. Mối quan hệ
3. Trí tuệ
4. Sự hưởng thụ
5. Công việc
6. Chia sẻ
7. Tiền bạc

7 giá trị trên đều có thể hoán chuyển một cách tương đối.

— Nguyễn Hồng Thái – CEO at Gạo Phương Nam

Advertisements

1 thought on “7 GIÁ TRỊ ĐỂ CÂN BẰNG CUỘC SỐNG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close