Home » Nhân Sinh Quan » 7 GIÁ TRỊ ĐỂ CÂN BẰNG CUỘC SỐNG

7 GIÁ TRỊ ĐỂ CÂN BẰNG CUỘC SỐNG

Thực phẩm – Đồ uống

thuc-pham-do-uong

Hình ảnh tôi yêu thích nhất

Archives

Categories

Follow me on Twitter

Like TYGITS MART

Follow Us

Thống kê Blog

  • 3,446 Người Xem

7 GIÁ TRỊ ĐỂ CÂN BẰNG CUỘC SỐNG

Trong cuộc sống có vô vàng mối quan tâm. Nhưng đối với tôi, chúng ta có thể chia nó ra thành 7 giá trị. Tùy vào hoàn cảnh thực tại của từng người mà cân bằng nó một cách hợp lý để đạt nhiều nhất trong cuộc sống. Bao gồm:
1. Sức khỏe
2. Mối quan hệ
3. Trí tuệ
4. Sự hưởng thụ
5. Công việc
6. Chia sẻ
7. Tiền bạc

7 giá trị trên đều có thể hoán chuyển một cách tương đối.

— Nguyễn Hồng Thái – CEO at Gạo Phương Nam

Advertisements

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: