Hãy hình dung r…

Hãy hình dung ra tương lai bạn mong muốn.

Hãy tạo ra cuộc sống như bạn mơ ước.

Hãy nhìn, cảm nhận và tin tưởng vào tương lai ấy.

Advertisements
Categories Nhân Sinh Quan, Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close