MOTHER IN THE DREAM

Dù bạn là ai, người giàu hay nghèo, người có học hay vô học, người ở đất nước giàu có hay nghèo khổ… thì ai cũng có mẹ.

Tình mẫu tử cao ngất trời. Và quan niệm đó có từ xưa đến nay. Và triết lý đó tồn tại mãi mãi.

Hãy nghe bài hát này để yêu thương mẹ nhiều hơn! Con yêu mẹ!

Advertisements
Categories Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close