TUYÊN BỐ NGƯỜI THÀNH CÔNG

Image
CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG
  1. Tôi làm chủ cuộc sống của tôi.
  2. Tôi tập trung vào sự giàu có và thịnh vượng
  3. Tôi tham gia kinh doanh để chiến thắng
  4. Tôi ngưỡng mộ và làm theo người giàu và người thành công.
  5. Tôi chọn cách trả cho tôi trước.
  6. Tôi không ngừng học hỏi để phát triển bản thân.
  7. Tôi tập trung vào giá trị thật của tôi.
  8. Tôi làm việc bởi vì tôi muốn làm không phải vì tôi phải làm
  9. Tôi là người cho đi hào phóng và là người biết đón nhận tuyệt vời
  10. Tôi luôn chia sẻ giá trị cho thật nhiều người.

Nguồn: BeTraining.org

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close